Buchpräsentation

Gunnar Bolins "Hovjuvelerarens barn"

Gunnar Bolin wird aus seiner SCHWEDISCHEN Ausgabe "Hovjuvelerarens barn" lesen und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. SWEA Austria bietet davor und danach Erfrischungen zum Selbstkostenpreis an.

Bokpresentation Gunnar Bolin "Hovjuvelerarens barn" I Småryd utanför Båstad står sommarvillan ännu kvar. Den som den ryske tsarens hovjuvelerare, Wilhelm Bolin lät bygga 1903, och som blev en viktig samlingspunkt för släkten under de båda världskrigen. I en sekretär finns mängder av brev bevarade - från släktingar och vänner. Brev som vittnar om levnadsöden i skuggan av 1900-talets stora politiska händelser.
Hur gick det till när farmor Karin, Babi, uppvuxen i en överklassmiljö i Moskva, förälskade sig i en österrikisk socialist i 20-talets Wien? Och hur påverkades sonen Gerhard av att skickas bort för att bo och uppfostras av en nazianstruken farbror och sedan tvingas in i den tyska armén?
Med avstamp i breven tecknar Gunnar Bolin ett både personligt och fängslande porträtt av sin släkts kosmopolitiska historia under några decennier av nittonhundratalet.

"Den är omsorgsfull, myllrande och välskriven /.../ en klassisk, borgerlig släktskildring, ett slags svensk Buddenbrooks ..."
Dagens Nyheter
Schwedische Textquelle: albertbonnieresforlag.se

Hier kannst du dich für die schwedische Lesung anmelden

In den Räumlichkeiten der
Schwedischen Kirche
1180 Wien Gentzgasse 10