God Jul 2018 Zitate


 

Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen.
Då skall du se hur lågt det var.

Miss nie des Berges Höhe, ehe du den Gipfel erreicht hast.
Dort wirst du sehen, wie niedrig er ist.

Dag Hammarskjöld, Vägmärken

(God Jul 2018 Seite 25)


 

I Sverige kallar vi en erfaren fjällvandrare eller äventyrare som korsar den skandinaviska vildmarken för "en riktig fjällräv".
Det var vad en ung Åke Nordin ville vara.

In Schweden nennt man einen erfahrenen Wanderer oder Abenteurer der die skandinavische Wildnis durchstreift einen "richtigen Polarfuchs".
Das war es, was der junge Åke Nordin werden wollte.

(God Jul 2018 Seite 30)


 

I kväll stod jag på höjden vid kyrkan och såg solen gå ner.
Det slog mig hur vackert Stockholm är.

Heute Abend stand ich auf dem Hügel bei der Kirche und sah den Sonnenuntergang.
Da erkannte ich, wie schön Stockholm ist.

Hjalmar Söderberg (aus Doktor Glas)

(God Jul 2018 Seite 45)


 

Arbetarklassen har inget arbete,
medelklassen har inga medel och
överklassen har ingen klass...

Die Arbeiterklasse hat keine Arbeit,
die Mittelklasse hat keine Mittel und
die Oberklasse hat keine Klasse...

Charlie Christensens Arne Anka

(God Jul 2018 Seite 48)


 

Alla kan skriva deckare.
Det är inget hokuspokus och man behöver inte ha nagot medfödd talang... glöm inte att de viktigaste är faktisk komma igång och skriva.
Lycka till!

Jeder kann Krimis schreiben.
Das ist kein Hokuspokus und man braucht kein Talent dazu... vergiß nicht, das wichtigste ist es  anzufangen und zu schreiben.
Viel Glück!

Camilla Läckberg

(God Jul 2018 Seite 74)